ភាពអត់ការងារធ្វើ នៅអេស្ប៉ាញ មានការកើនឡើងដល់ ៦លាននាក់

www.cam111.com  Apr-26-2013

យោងតាមវិទ្យាស្ថាន ជាតិស្ថិតិអេស្ប៉ាញ បានឱ្យដឹងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថា ចំនួនមនុស្សដែលគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុង
ប្រទេស អេស្ប៉ាញ បានកើនឡើង ដល់៦លាននាក់ ស្មើនឹងជាង ២៧ភាគរយ នៃចំនួនប្រជាជនដែល អត់ការងារធ្វើនៅ
ក្នុងរយៈពេលបីខែ ដំបូងនៃឆ្នាំ២០១៣នេះ។

                                     

ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន ចិនស៊ិនហួ បានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣នេះ ដោយផ្អែកតាមរយៈ
"ដោយវិទ្យាស្ថានមួយចំនួន ២៧,១៦ ភាគរយនៃចំនួនប្រជាជនអេស្ប៉ាញ គឺឥឡូវនេះដោយមិនមានការងារធ្វើ ស្ទើរតែ
ជិត២លានគ្រួសារ ។ 

តួលេខទាំងនេះ នឹងត្រូវបានឡើងខ្ពស់ជាងនេះ គឺវាមិនមែនសម្រាប់ការពិតដែលថាជនអន្តោរប្រវេសជាច្រើន ត្រូវបាន
វិលត្រឡប់ មកដល់ប្រទេសដើមវិញ និងជនជាតិវ័យក្មេងជាច្រើនបានចាប់ផ្តើមទៅប្រទេសផ្សេងទៀតជាលទ្ធផលនៃកង្វះ
ឱកាសការងារនៅក្នុង ប្រទេសអេស្ប៉ាញ ។ 

បើទោះបីជាចំនួនប្រជាជនគ្មានការងារធ្វើបានកើនឡើងត្រឹម ២៣៧.៤០០នាក់នៅក្នុងត្រីមាសដំបូងនៃឆ្នាំ២០១៣ ទំហំនៃ
កម្លាំងពលកម្មរបស់អេស្ប៉ាញ បានធ្លាក់ចុះត្រឹម៣២២.៣០០នាក់។ 

នៅត្រីមាសដំបូងនៃឆ្នាំនេះ គឺជារយៈពេលសម្រាប់ការងារនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញ ជាទូទៅ និងនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះ
ជាពិសេសនៅពេលដែលវាធ្លាក់ក្នុងអំឡុងពេលរដូវបិទ សម្រាប់ឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ផងដែរនៅពេលដែល
វិស័យកសិកម្ម គឺនៅដល់ពេលបិទមួយរយៈរបស់ខ្លួន។ 

ការមកដល់នៃរដូវកាលទេសចរណ៍ នៅក្នុងត្រីមាសទីពីរនៃឆ្នាំនេះ គួរតែនាំមកនូវភាពធូរស្បើយខ្លះដល់តំបន់ទាំងនោះ
ដែលមាននៅក្នុងបេះដូង នៃឧស្សាហកម្ម ទេសចរណ៍ អេស្ប៉ាញ។ តួលេខគ្មានការងារធ្វើសម្រាប់ខែមីនា បានចេញដោយ
ក្រសួងការងាររួចមក ហើយបានបង្ហាញថាការកែលម្អមួយចំនួន។ 

ប៉ុន្ដែដោយគ្មានសញ្ញាណ វិជ្ជមាននៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ច កំណើនអត់ការងារនេះនឹង ក្លាយជាបាតុភូត រយៈពេលខ្លី និងមាន
ភាពអត់ការងារ ធ្វើនឹងបន្តកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេស ដែលមានវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ង រទៅដល់ប្រទេសនេះផងដែរ៕ 

Latest

Hot