រុស្ស៊ី​ជួយ​ឥណ្ឌូណេស៊ី​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​អ័ព្ទ ​ខណៈ​ផ្សែង​បាន​ឈាន​ទៅ​ដល់​ហ្វីលីពីន​