រុស្ស៊ី​កំពុង​កម្ទេច​ក្រុម​អាល់​កៃ​ដា​ក្នុង​ប្រទេស​ស៊ី​រី​ ខណៈ​អាមេរិក​កំពុង​បំពាក់អាវុធ​ដល់​ក្រុម​នេះ​