ទឹម រដ្ឋា​ច្រានចោល​ដំណឹង​ផ្ដើម​ស្នេហ៍​ជាមួយ​ថៅកែ​ភោជនីយដ្ឋាន​ស៊ាំ​បា