សួនច្បារ​ក្លាយ​ជា​កន្លែង​ចោល​សំរាម​ស្អុយ​ស្ទើរទ្រាំ​លែង​បាន