ក្រុម​ចោរប្លន់​ប្រដាប់​អាវុធ​មាន​គ្នា​ចំនួន​៤​នាក់ បាន​ធ្វើ​សកម្មភាព​ប្លន់​ប្រជាពលរដ្ឋ​យក​ប្រាក់​អស់​៤.៦៥០.០០០៛ និង​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​២​គ្រឿង​