ផ្ទុះ​គ្រាប់បែក​ក្នុង​រថយន្តក្រុង​សម្លាប់​មនុស្ស​យ៉ាងហោចណាស់​១១​នាក់​នៅ​ប៉ា​គី​ស្ថាន​